A picture

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Připravované

REKONSTRUKCE NOVÉ ULICE

Cíl projektu:

Rekonstruovat místní komunikaci a chodník v Nové ulici, vybudovat navazující nový chodník na Nábřeží k Zahradní ulici. Souběžně je plánována rekonstrukce veřejného osvětlení. 

I. ČÁST - Nová ulice

Stav realizace projektu (říjen 2019):

  • září 2018: proběhla konzultační schůzka s projektantem s návrhem rekonstrukce
  • říjen 2018: schůzka s obyvateli Nové ulice - diskuse nad návrhy projektanta
  • leden 2019: proběhlo geodetické zaměření
  • únor - květen 2019: zpracování projektové dokumentace (firma Intos)
  • červen 2019: provedena sonda nutná k vynětí pozemků ze ZPF
  • červen - dosud: jednání s majiteli dotčených pozemků o souhlasu s realizací stavby

Stávající stav:

Nová ulice Nová ulice 

II. ČÁST - Chodník Nábřeží II

Průběh projektu (červenec 2019):

  • listopad 2018: v návaznosti na rekonstrukce Nové ulice bylo jednáno o prodloužení chodníku směrem k Zahradní ulici
  • únor - květen 2019: zpracování projektové dokumentace (firma Intos)
  • červen 2019 - dosud: k PD se vyjadřují příslušné orgány

Stávající stav:

Nová uliceNová ulice

 


A picture