A picture

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Připravované

MODERNIZACE KULTURNÍHO DOMU - 2. etapa

Cíl projektu:

Zrekonstruovat prostory suterénu ("peklo") a šaten pro účinkující. Uvést suterén do stavu umožňující pronájem pro rodinné akce.

Stav realizace projektu (prosinec 2020):

  • červenec 2019: je zpracován 1. architektonický návrh na rekonstrukci suterénu ("pekla")
  • jaro - léto 2020: příprava projektové dokumentace pro rekonstrukci suterénu KD
  • listopad 2020: výběrové řízení na zhotovitele rekonstrukce - pozastaveno z důvodu doplnění dalších potřebných údajů do projektové dokumentace

Původní stav:

Prostory suterénu ("pekla") jsou po dlouhodobém pronájmu ve velmi špatném stavu.

Suterén KDSuterén KD Suterén KDSuterén KD

 


A picture