A picture

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Připravované

Rozšíření kapacity MŠ

Cíl projektu:

Rozšíření kapacity mateřské školy vybudováním další třídy a jejího zázemí v podkroví současné budovy MŠ s ohledem na rostoucí poptávkou po předškolním vzdělávání.

Stav realizace projektu (červenec 2019):

 • podaná žádost o dotaci - čeká se na rozhodnutí o přidělení dotace
 • červenec 2019: uděleno stavebního povolení
 • předpokládaný začátek realizace v roce 2020

Stávající stav:

Budova MŠ je v současné době se svými třemi třídami kapacitně naplněná. Hledají se možnosti rozšíření kapacity MŠ s ohledem na budoucnost:

 • plánovaná povinnost obce zajistit místa v předškolním vzdělávání pro dvouleté děti,
 • v rámci inkluzivního vzdělávání povinnost přijmout dítě se speciálními vzdělávacími potřebami (zařazení dítěte se spec. vzdělávacími potřebami má vliv na snížený počet žáků ve třídě)

Nový záměr - přístavba MŠ

Postavit přístavbu MŠ v prostoru mezi současnou MŠ a kostelem. V přístavbě bude kompletní zázemí pro jednu třídu, přístavba bude spojena chodbou s hlavní budovou MŠ. 

Původní projekt půdní vestavby využít částečně pro zpevnění budovy MŠ, které je potřeba dle vyjádření statika. V případě získání dotace využít tento prostor pro vybudování zázemí pro provoz MŠ, případně pro komunitní život v obci.

Původní záměr - půdní vestavba MŠ

Záměrem bylo zrekonstruovat podkroví budovy MŠ a vybudovat zde půdní vestavbu, ve které by byla čtvrtá třída pro 14 dětí se zázemím (ložnice, sociální zařízení, šatna), herna, kancelář pro zaměstnance, logopedická pracovna a sklad prádla.

Stávající prostor podkroví, který je místem zamýšlené akce, je zcela nevyužívaná plocha, která slouží jako úložiště nepotřebného školského nábytku a materiálu. Tato nevyužitá plocha v sobě skýtá spoustu možností na využití pro stále rostoucí potřeby mateřské školy.

Průběh projektu:

 • 2014: byla zhotovena studie půdní vestavby - ing. arch. Koudelka
 • leden 2016: příprava pořízení projektové dokumentace
 • zima 2016: příprava žádosti o dotaci z IROP (výzva Infrastruktura pro předškolní vzdělávání - podání žádosti duben 2016)
 • realizace: v případě získání dotace
 • jaro 2016: příprava realizace projektu půdní vestavby byla pozastavena z důvodu záporného stanoviska HZS
 • podzim 2016: přípravná jednání ohledně možnosti vybudovat samostatnou přístavbu 
 • jaro 2017: vyhotovena studie přístavby
 • léto 2017 - leden 2018: příprava projektové dokumentace
 • leden 2018: podaná žádost o dotaci na výstavbu budovy

A picture