A picture

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Připravované

Rozšíření kapacity MŠ

Cíl projektu:

Rozšíření kapacity mateřské školy vybudováním další třídy a jejího zázemí v podkroví současné budovy MŠ s ohledem na rostoucí poptávkou po předškolním vzdělávání.

Stávající stav:

Budova MŠ je v současné době se svými třemi třídami kapacitně naplněná. Hledají se možnosti rozšíření kapacity MŠ s ohledem na budoucnost:

 • plánovaná povinnost obce zajistit místa v předškolním vzdělávání pro dvouleté děti,
 • v rámci inkluzivního vzdělávání povinnost přijmout dítě se speciálními vzdělávacími potřebami (zařazení dítěte se spec. vzdělávacími potřebami má vliv na snížený počet žáků ve třídě)

Nový záměr

Vybudovat přístavbu MŠ (v případě dosažení na dotaci z IROP).

Původní projekt půdní vestavby využít částečně pro zpevnění budovy MŠ, které je potřeba dle vyjádření statika. V případě získání dotace využít tento prostor pro vybudování zázemí pro provoz MŠ, případně pro komunitní život v obci.

Původní záměr - půdní vestavba MŠ

Záměrem bylo zrekonstruovat podkroví budovy MŠ a vybudovat zde půdní vestavbu, ve které by byla čtvrtá třída pro 14 dětí se zázemím (ložnice, sociální zařízení, šatna), herna, kancelář pro zaměstnance, logopedická pracovna a sklad prádla.

Stávající prostor podkroví, který je místem zamýšlené akce, je zcela nevyužívaná plocha, která slouží jako úložiště nepotřebného školského nábytku a materiálu. Tato nevyužitá plocha v sobě skýtá spoustu možností na využití pro stále rostoucí potřeby mateřské školy.

Průběh projektu:

 • 2014: byla zhotovena studie půdní vestavby - ing. arch. Koudelka
 • leden 2016: příprava pořízení projektové dokumentace
 • zima 2016: příprava žádosti o dotaci z IROP (výzva Infrastruktura pro předškolní vzdělávání - podání žádosti duben 2016)
 • realizace: v případě získání dotace
 • jaro 2016: příprava realizace projektu půdní vestavby byla pozastavena z důvodu záporného stanoviska HZS
 • podzim 2016: přípravná jednání ohledně možnosti vybudovat samostatnou přístavbu 
 • jaro 2017: vyhotovena studie přístavby
 • léto 2017 - leden 2018: příprava projektové dokumentace
 • leden 2018: žádost o dotaci na výstavbu budovy

A picture