A picture

Obsah

Připravované

Ulice Zběhy

Záměr projektu:

Záměrem je zrekonstruovat komunikaci v ulici Zběhy v úseku od silnice I/55 po panelovku. Tato oprava bude navazovat na rekonstrukci kanalizace, kterou firma SVAK provádí na jaře a v létě roku 2017.

Původní stav: 

Zbehy - puvodni stav Zbehy - puvodni stavZbehy - puvodni stav

Zbehy - puvodni stavZbehy - puvodni stavZbehy - puvodni stav

Stav projektu:

  • 1.pololetí 2017 - aktualizace projektové dokumentace z roku 2008 (ing. Kunčík)
  • léto 2017 - vyřizování stavebního povolení, výběrové řízení na dodavatele
  • předpokládaná realizace: podzim 2017

A picture