A picture

Obsah

Připravované

Ulice Zběhy

REALIZACE PROJEKTU PROBÍHÁ V OBDOBÍ ŘÍJEN - LISTOPAD 2017.

V ULICI ZBĚHY BUDE PO DOBU REALIZACE ÚPLNÁ UZAVÍRKA.

Záměr projektu:

Záměrem je zrekonstruovat komunikaci v ulici Zběhy v úseku od silnice I/55 po panelovku. Tato oprava bude navazovat na rekonstrukci kanalizace, kterou firma SVAK provedl na jaře a v létě roku 2017.

Původní stav: 

Zbehy - puvodni stav Zbehy - puvodni stavZbehy - puvodni stav

Zbehy - puvodni stavZbehy - puvodni stavZbehy - puvodni stav

Stav projektu:

  • 1.pololetí 2017 - aktualizace projektové dokumentace z roku 2008 (ing. Kunčík)
  • léto 2017 - vyřizování stavebního povolení, výběrové řízení na dodavatele
  • září 2017 - proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavby: SMO a.s. Otrokovice
  • realizace - říjen až listopad 2017
  • v průběhu realizace bude v ulici Zběhy úplná uzavírka

A picture