A picture

Obsah

Realizované od r. 2014

 

Alej - krajinná úprava polní cesty


Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí. 

CZ RO

Cíl projektu:

Cílem projektu bylo obnovení staré polní cesty v prostoru od základní školy k mostu přes Baťův kanál a výsadba aleje.


Výsledný stav:

alej alej1 alej alej

 

Původní stav:

V místě se v současnosti nachází zemědělsky využívaný lán. Dotyčné pozemky jsou ve vlastnictví obce vzhledem k tomu, že zde dříve bývala polní cesta s remízky.


Záměr:

Záměrem je vysadit alej a upravit polní cestu, která by umožnila přístup pěším od základní školy k Baťově kanálu v místech staré polní cesty.

Je navržena výsadba částečně jednořadé, částečně dvouřadé aleje švestek, jeřábu ptačího a dalších přírodě blízkých dřevin (dub, javor, atd.). Alej bude doplněna travnatým pásem pro pěší chodník.


Financování:

Celkové náklady projektu: 478 500 Kč

  • z toho dotace OPŽP: 380 000 Kč


Průběh projektu:

  • příprava projektové dokumentace (ing. Nagyová)
  • únor - březen 2015: zpracování žádosti o dotaci do OPŽP (výzva č. 64/2015)
  • květen 2015: rozhodnutí o přidělení dotace z OPŽP
  • červenec - srpen 2015: výběrové řízení na zhotovitele - na základě cenových nabídek vybrána firma Garden
  • září: příprava realizace
  • listopad: realizace
  • konec listopadu 2015: dokončení a předání aleje

A picture