A picture

Obsah

Realizované od r. 2014

 

Dílny ZŠ


Cíl projektu:

Zlepšení podmínek pro výuku pracovních činností a pro volnočasové aktivity v ZŠ.

Název projektu   Dílny ZŠ
Zahájení realizace 29. 6. 2015  
Ukončení realizace 31. 8. 2015  
Celkové náklady projektu - hrazeno z vlastních zdrojů      1 022 949 Kč 

 

Popis projektu:

Záměrem bylo vybudovat v objektu dílen topení a zrekonstruovat vnitřní dispozici tohoto objektu.


Průběh projektu:

  • leden 2015: příprava projektové dokumentace pro stavební povolení
  • únor 2015: dokončena projektová dokumentace
  • duben 2015: výběrové řízení na dodavatele
  • červen 2015: předání stavby dodavateli - firma Stavby Kovařík
  • červenec - srpen 2015: realizace stavby
  • 31. 8. 2015: předání stavby do užívání ZŠ
  • září 2015: vybavení nábytkem


Výsledný stav:

      

  

 

Původní stav:

Vnitřní prostory objektu dílen jsou v nevyhovujícím technickém stavu. Není zde zavedeno topení ani voda. Výuka probíhá v provizorních podmínkách.

Fotografie původního stavu:

 

   

 


A picture