A picture

Obsah

Realizované od r. 2014

 

Ulice Zběhy

Popis projektu:

Záměrem bylo zrekonstruovat komunikaci v ulici Zběhy v úseku od silnice I/55 po autobusovou zastávku u pošty. Tato oprava navázala na rekonstrukci kanalizace, kterou firma SVAK provedla na jaře a v létě roku 2017. Spolu s opravou komunikace proběhla také rekonstrukce veřejného osvětlení.

Výsledný stav:

Původní stav: 

Zbehy - puvodni stav Zbehy - puvodni stavZbehy - puvodni stav

Zbehy - puvodni stavZbehy - puvodni stavZbehy - puvodni stav

Průběh projektu:

  • 1.pololetí 2017 - aktualizace projektové dokumentace z roku 2008 (ing. Kunčík)
  • léto 2017 - vyřizování stavebního povolení, výběrové řízení na dodavatele
  • září 2017 - proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavby: SMO a.s. Otrokovice
  • realizace - říjen až prosinec 2017
  • jaro 2018 - dokončování zahradnických úprav

A picture