A picture

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Realizované od r. 2014

 

Mýtinka - muzeum myslivosti


Investiční akce byla spolufinancovaná z Regionálního operačního programu.


Cíl projektu

Cílem projektu bylo vybudovat zcela funkční a plnohodnotnou raritu (fenomén, specifikum) tohoto  regionu zachycující historickou i současnou podobu myslivosti i pytláctví v oblasti Chřibské, včetně historicky cenných pokladů obce:

  • původní zemědělské stroje,
  • tradiční předměty a nástroje používané na vesnici,
  • sad původních ovocných odrůd
  • muzeum, jehož činností se zajistí zvýšení návštěvnosti regionu a pestrý i bohatý kulturní život na venkově.

Projekt je určen návštěvníkům obce, místním občanům, žákům základních škol z okolí. Rekonstruovaný objekt se bude využívat také pro kulturní akce. Stávající kulturní aktivitou je "Sečení humen" - každoroční kosení zahrady, v budoucnu půjde o aktivitu "Výlet" - posezení v zahradě - stará tradice, kdy se lidé v nedělním odpoledni scházeli u největších hospodářů v zahradě, kde se posedělo, povykládalo, případně i při muzice zatančilo.

Název projektu   Muzeum - myslivci a pytláci ve Chřibech
Žádost podaná 9. 8. 2012
Zahájení realizace 11. 6. 2013
Ukončení realizace 30. 6. 2015
Celkové náklady projektu 4 538 721 Kč
- vlastní zdroje 843 164 Kč
- dotace 3 695 557 Kč


Původní stav

Původní stav objektu na Mýtince nebyl pro uskutečnění myšlenky muzea plně technicky a provozně vyhovující. Jednalo se o středně velké tradiční přízemní vesnické stavení s náspou, dvorem, přilehlou hospodářskou částí, stodolou a zahradou.

Tento projekt navazuje na akci Oprava střechy objektu č. p. 121 zrealizovanou v letech 2011 a 2012, financovanou z Programu podpory obnovy venkova Zlínského kraje. V hlavním objektu byla vyměněna konstrukce střechy i s krytinou (v roce 2011) a v roce 2012 byla provedena rekonstrukce vnitřní části domu, bylo vybudováno nové sociální zařízení, výměna oken a vstupní dveře.

V hlavním objektu  se nacházely prostory pro schůzovou činnost myslivců, černá kuchyň a další místnosti - kapacitně nedostačující pro zamýšlené expozice muzea i odchovnu divokého ptactva a zvěře (včetně skladu krmiva).
Hospodářská (dvorová) část stavby byla ve velmi špatném stavu - havarijní stav krytiny způsobil zatékání do stropních konstrukcí a poškození obvodového zdiva. Část objektu byla využívaná myslivci pro uskladnění krmiva a odchov bažantů, zbylá část z důvodu havarijního stavu byla bez využití.


Průběh projektu:

Stav stavby - leden 2014


A picture