A picture

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Historie a památky


Informace o historii obce a kulturních památkach

Zvonice u Ceronech


Obec Babice se rozkládá v rovině 8 km od Uherského Hradiště, na pravém břehu řeky Moravy
v severní části Dolnomoravského úvalu, na katastru 660 ha, v nadmořské výšce 181 - 185 m.
V západní části přechází do oblasti Chřiby, na východě je ohraničena řekou Moravou. V obci žije přes 1700 obyvatel. Název obce znamená ves lidí Babových.

První písemná zmínka o obci je z roku 1220 v listině, kterou olomoucký biskup Robert daroval velehradskému cisterciáckému kláštěru obilné a vinné desátky. K velehradskému klášteru patřila až do roku 1784, kdy byl klášter zrušen. Při parcelaci těchto vrchnostenských dvorů byl v roce 1786 rozdělen i ceronský dvůr a zřízena osada Cerony, která měla až do roku 1938 zvláštní číslování domů. První stopy osídlení však pochází již z mladší doby kamenné.


Bývalá zvonice na Dolních Ceronech

Pečeť pochází z roku 1798 - v poli lemovaném vavřínovým věncem je vlevo vinařský nůž a vpravo hrozen.
V roce 2010 byl slavnostně vysvěcen nový obecní prapor a znak.
 

V r. 1843 tvořily obec dvě řady domů, jimiž procházela silnice z Uherského Hradiště do Napajedel, vesnicí také procházela tzv. Ferdinandova železniční dráha.

Kostel sv. Cyrila a Metodìje

Záhy po první světové válce vybudoval v Babicích Hynek Varmuža závod na výrobu marmelád a povidel, později rozšířený o výrobu likéru, destilátů a octu. Ve finanční tísni byl v r. 1937 prodán a rozdělen na dva. Octárnu Jaromíra Hubíka a závod Biochema na výrobu marmelád a lihovin. V dílně kovodělného závodu kovářského mistra Fabiána Valenty byl v r. 1928 vyoben první korečkový plovoucí bagr.r Kostel sv. Cyrila a Metoděje byl postaven v r. 1898.

První triviální škola se připomíná už v r. 1791. Měšťanská škola byla otevřena v r. 1922, dnes se v budově nachází pohostinství „U Jakuba“

Nová budova základní školy byla postavena v r. 1960.

V roce 2000 byl vybudován pro kulturní a společenské akce areál „U Střešně“.


Další fotografie z historie obce Babice

Katastrální mapa Babic z roku 1927 Přívoz na Moravě
 
Starší pohled na silniční průtah obcí


Kříže a sochy v Babicích


A picture