A picture

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Logo OPZ

Projekt "Dětský klub a přívesnické tábory v Babicích", 

registrační číslo CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009697

je podpořen z Operačního programu Zaměstnanost .

Trvání projektu: 3.9.2018 - 31.8.2021

Popis projektu: 

Projekt je zaměřený na oblast sladění rodinného a pracovního života osob pečujících o děti do 15 let. Nabízí zlepšení nabídky péče o děti v době mimo školní vyučování, kdy stávající nabídka v obci Babice nedostatečně reflektuje potřeby zaměstnaných rodičů s ohledem na jejich pracovní dobu. Tento problém je v projektu řešen vytvořením dětského klubu, který nabídne péči o děti 1. stupně ZŠ v době před začátkem vyučování a rozšířením nabídky přívesnických táborů v době školních prázdnin.

 

Dětský klub:

Dětský klub bude v provozu každý školní den v době od 6:30 do 8:00 v budově ZŠ. Aby dítě mohlo docházet do dětského klubu, musí rodiče před začátkem docházky vyplnit přihlášku, doložit potvrzení o své pozici na trhu práce a uzavřít s obcí Babice smlouvu o poskytnutí služby. Docházka bude v letošním školním roce bezplatná.

Formuláře: 

Dětský klub - přihláška

Potvzení o postavení na trhu práce

  • rodiče v zaměstnaneckém poměru: vyplní stranu 1
  • rodiče - studující nebo v rekvalifikaci: vyplní stranu 2
  • rodiče v evidenci úřadu práce: vyplní stranu 3

Vzor žádosti o potvrzení z ČSSZ - pro rodiče, kteří jsou OSVČ

S dotazy se můžete obracet na místostarostku M. Maňáskovou (mistostarosta@babice.eu, tel. 723 556 432).

Přívesnické tábory:

V období letních prázdnin se uskuteční 4 přívesnické tábory (dva s kapacitou 25 dětí, dva s kapacitou 15 dětí). 

Nabídka táborů pro letní prázdniny v roce 2019 a způsob přihlašování bude zveřejněný na webu obce Babice a ve vývěsních vitrínkách v Babicích 1. února 2019.


A picture