A picture

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Logo OPZ

Projekt "Dětský klub a přívesnické tábory v Babicích", 

registrační číslo CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009697

je podpořen z Operačního programu Zaměstnanost .

Trvání projektu: 3.9.2018 - 31.8.2021

Popis projektu: 

Projekt je zaměřený na oblast sladění rodinného a pracovního života osob pečujících o děti do 15 let. Nabízí zlepšení nabídky péče o děti v době mimo školní vyučování, kdy stávající nabídka v obci Babice nedostatečně reflektuje potřeby zaměstnaných rodičů s ohledem na jejich pracovní dobu. Tento problém je v projektu řešen vytvořením dětského klubu, který nabídne péči o děti 1. stupně ZŠ v době před začátkem vyučování a rozšířením nabídky přívesnických táborů v době školních prázdnin.

Formuláře: 

Potvrzení o postavení na trhu práce

  • rodiče v zaměstnaneckém poměru: vyplní stranu 1
  • rodiče - studující nebo v rekvalifikaci: vyplní stranu 2
  • rodiče v evidenci úřadu práce: vyplní stranu 3

Vzor žádosti o potvrzení z ČSSZ - pro rodiče, kteří jsou OSVČ

Potvrzení o postavení na trhu práce:

  • musí dodat oba rodiče
  • je platné pro všechny aktivity projektu (ranní družina nebo tábor) - znovu dokládáte, jen pokud došlo ke změně zaměstnavatele. Jinak stačí potvrzení doložit jen jednou (při prvním přihlášení).

S dotazy se můžete obracet na místostarostku M. Maňáskovou (mistostarosta@babice.eu, tel. 723 556 432).

Dětský klub:

Dětský klub je v provozu každý školní den v době od 6:30 do 8:00 v budově ZŠ.

Aby dítě mohlo docházet do dětského klubu, musí rodiče před začátkem docházky vyplnit přihlášku, doložit potvrzení o své pozici na trhu práce a uzavřít s obcí Babice smlouvu o poskytnutí služby.

Docházka je ve školním roce 2018/19 bezplatná.

Dětský klub - přihláška


A picture