A picture

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Logo OPZ

Projekt "Dětský klub a přívesnické tábory v Babicích", 

registrační číslo CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009697

je podpořen z Operačního programu Zaměstnanost .

Trvání projektu: 3.9.2018 - 31.8.2021

Popis projektu: 

Projekt je zaměřený na oblast sladění rodinného a pracovního života osob pečujících o děti do 15 let. Nabízí zlepšení nabídky péče o děti v době mimo školní vyučování, kdy stávající nabídka v obci Babice nedostatečně reflektuje potřeby zaměstnaných rodičů s ohledem na jejich pracovní dobu. Tento problém je v projektu řešen vytvořením dětského klubu, který nabídne péči o děti 1. stupně ZŠ v době před začátkem vyučování a rozšířením nabídky přívesnických táborů v době školních prázdnin.

Formuláře: 

Potvrzení o postavení na trhu práce

 • rodiče v zaměstnaneckém poměru: vyplní stranu 1
 • rodiče - studující nebo v rekvalifikaci: vyplní stranu 2
 • rodiče v evidenci úřadu práce: vyplní stranu 3

Vzor žádosti o potvrzení z ČSSZ - pro rodiče, kteří jsou OSVČ

Potvrzení o postavení na trhu práce:

 • musí dodat oba rodiče
 • je platné pro všechny aktivity projektu (ranní družina nebo tábor) - znovu dokládáte, jen pokud došlo ke změně zaměstnavatele. Jinak stačí potvrzení doložit jen jednou (při prvním přihlášení).

S dotazy se můžete obracet na místostarostku M. Maňáskovou (mistostarosta@babice.eu, tel. 723 556 432).

Přívesnické tábory:

Termín

Název tábora

Určeno pro:

Hlavní vedoucí:  

22. - 26. 7. 2019

Šifra mistra Waltra D.

děti od 1. třídy ZŠ

P.Procházková, M.Maňásková OBSAZENO

5. – 9. 8. 2019

V záři reflektorů

děti od 1. třídy ZŠ

E.Palánková, P.Obdržálková  

12. – 16. 8. 2019

Cesta kolem světa

děti od 4 do 7 let (navštěvující MŠ)

P.Procházková, R.Kašná  

19. – 23. 8. 2019

Přírodovědný tábor

děti od 3. třídy ZŠ

M.Harásek, P.Jurčová OBSAZENO

ODPOVĚDI  NA ČASTÉ DOTAZY

Přihlašování na všechny tábory: 

 • děti z Babic: od 1.2. 2019, děti z jiných obcí: od 8.2. 2019
 • vyplněnou přihlášku: odevzdejte na Obecní úřad v Babicích nebo zašlete naskenovanou na email mistostarosta@babice.eu
 • potvrzení o zaměstnání rodičů: musí být aktuální v době, kdy je dítě na táboře, proto jej stačí doložit v červnu. Rodiče, kteří dodali potvrzení pro ranní družinu, jej nemusí dokládat znovu (pokud bude stále aktuální).
 • potvrzení o přijetí dítěte na tábor obdržíte nejpozději do 28. 2. 2019

Přihláška - přívesnické tábory (pdf)Přihláška - přívesnické tábory (doc)

Plakát a anotace táborů

Další informace:

 • program tábora a informace o místech srazu v jednotlivých dnech obdrží rodiče na informační schůzce v červnu - pozvánku obdržíte emailem do 24.5.
 • nezajišťujeme dětem stravu - je nutné mít svačinu na celý den. V místě konání tábora bude k dispozici lednička a mikrovlnná trouba (kromě dnů, kdy budeme na výletě). Pitný režim bude zajištěný.

A picture