A picture

Obsah

Logo OPZ

Projekt "Dětský klub a přívesnické tábory v Babicích", 

registrační číslo CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009697

je podpořen z Operačního programu Zaměstnanost .

Trvání projektu: 3.9.2018 - 31.8.2021

Popis projektu: 

Projekt je zaměřený na oblast sladění rodinného a pracovního života osob pečujících o děti do 15 let. Nabízí zlepšení nabídky péče o děti v době mimo školní vyučování, kdy stávající nabídka v obci Babice nedostatečně reflektuje potřeby zaměstnaných rodičů s ohledem na jejich pracovní dobu. Tento problém je v projektu řešen vytvořením dětského klubu, který nabídne péči o děti 1. stupně ZŠ v době před začátkem vyučování a rozšířením nabídky přívesnických táborů v době školních prázdnin.

Formuláře: 

Potvrzení o postavení na trhu práce:

Potvrzení musí dodat oba rodiče. Doložené potvrzení platí pro všechny aktivity projektu (ranní družina nebo tábor) - znovu dokládáte, jen pokud došlo ke změně zaměstnavatele. Jinak stačí potvrzení doložit jen jednou (při prvním přihlášení).

Přihlášky:

S dotazy se můžete obracet na místostarostku M. Maňáskovou (mistostarosta@babice.eu, tel. 723 556 432).

Přívesnické tábory 2020:

Termín

Název tábora

Určeno pro:

Hlavní vedoucí:

20. - 24. 7. 2020

Tajemství superhrdinů

děti od 1. třídy ZŠ

P. Procházková, M. Maňásková

3. – 7. 8. 2020

V záři reflektorů

děti od 1. třídy ZŠ

E. Palánková, P. Obdržálková

10. – 14. 8. 2020

V říši pohádkových hádanek

děti od 4 do 7 let (navštěvující MŠ)

R. Kašná, D. Hladká

17. – 21. 8. 2020

Přírodovědný tábor

děti od 3. třídy ZŠ

M. Harásek, P. Jurčová

Přívesnické tábory 2019:

Termín

Název tábora

Určeno pro:

Hlavní vedoucí:

22. - 26. 7. 2019

Šifra mistra Waltra D.

děti od 1. třídy ZŠ

P.Procházková, M.Maňásková

5. – 9. 8. 2019

V záři reflektorů

děti od 1. třídy ZŠ

E.Palánková, P.Obdržálková

12. – 16. 8. 2019

Cesta kolem světa

děti od 4 do 7 let (navštěvující MŠ)

P.Procházková, R.Kašná

19. – 23. 8. 2019

Přírodovědný tábor

děti od 3. třídy ZŠ

M.Harásek, P.Jurčová

 

ODPOVĚDI  NA ČASTÉ DOTAZY

Provozní řád přívesnických táborů

Plakát a anotace táborů

 


A picture