A picture

Obsah

 

Domovní odpad


Svoz domovního odpadu

Každý čtvrtek v sudý týden.


Poplatek za svoz tuhého domovního odpadu:

  • dospělá osoba                              520 Kč / osobu / rok

  • děti do tří let a osoby nad 70let    260 Kč / osobu / rok

  • rekreační objekt                            520 Kč / objekt / rok
 
Poplatek za I. pololetí je splatný k 31. 3.
Poplatek za II. pololetí je splatný k 30. 9.
Uhradit jej lze Inkasem, v hotovosti v pokladně obecního úřadu nebo bankovním převodem.
Údaje k platbě:
číslo účtu: 123-2466730207/0100
variabilní symbol: 1340
specifický symbol: číslo domu

 

Pytlový svoz plastů

  • Každou první středu v měsíci.
  • Svoz začíná již v 7:00.
  • Pytle na plasty dostanete výměnou za naplněné.

A picture