A picture

Obsah

 

Kontejnery na bioodpad

Od 10. dubna 2018 lze kontejnery používat pouze na rostlinný odpad.

Větve lze vozit na plochu vedle areálu U Střešně.

Kontejnery na bioodpad jsou umístěné: u Krájanky, na Ceronech poblíž přechodu, u hřiště a mezi Chaloupkama a Novou ulicí.

Mezi biodpad patří:

  • listí, tráva, plevel, zbytky ovoce, zeleniny, zbytky rostlin, piliny, dřevní štěpka z větví stromů a keřů, hlína z květináčů, spadané ovoce.

Do bioodpadu nepatří:

  • zbytky jídel, jedlé oleje, kosti, maso, kůže, uhynulá zvířata, větve, exkrementy zvířat, znečištěné piliny a všechny další biologicky nerozložitelné odpady.

Důrazně žádáme občany, aby toto třídění dodržovali!


A picture