Obec Babice
Babice
u Uherského Hradiště

Logo OPZ

Dětský klub a přívesnické tábory v Babicích

Formuláře: 

Potvrzení o postavení na trhu práce:

Potvrzení musí dodat oba rodiče. Doložené potvrzení platí pro všechny aktivity projektu (ranní družina nebo tábor). Znovu dokládáte, jen pokud došlo ke změně zaměstnavatele. Jinak stačí potvrzení doložit jen jednou (při prvním přihlášení). V roce 2021 dokládají potvrzení všichni rodiče u tábora "V záři reflektorů" (je z nového projektu).

Přihlášky:

S dotazy se můžete obracet na místostarostku M. Maňáskovou (mistostarosta@babice.eu, tel. 723 556 432).

Projekty: 

  • "Dětský klub a přívesnické tábory v Babicích" registrační číslo CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009697, trvání projektu 3. 9. 2018 - 31. 8. 2021
  • "Dětský klub a přívesnické tábory v Babicích II", registrační číslo CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015925, trvání projektu 1. 5. 2020 - 31. 12. 2022

jsou podpořeny z Operačního programu Zaměstnanost .

Popis projektu: 

Projekty jsou zaměřeny na oblast sladění rodinného a pracovního života osob pečujících o děti do 15 let. Nabízí zlepšení nabídky péče o děti v době mimo školní vyučování, kdy stávající nabídka v obci Babice nedostatečně reflektuje potřeby zaměstnaných rodičů s ohledem na jejich pracovní dobu. Tento problém je v projektech řešen vytvořením dětského klubu, který nabídne péči o děti 1. stupně ZŠ v době před začátkem vyučování a rozšířením nabídky přívesnických táborů v době školních prázdnin.

Dětský klub - ranní družina

Dětský klub je v provozu každý školní den v době od 6:30 do 8:00 v budově ZŠ.

Aby dítě mohlo docházet do dětského klubu, musí rodiče minimálně 2 dny před začátkem docházky odevzdat na Obecním úřadě v Babicích:

  1. přihlášku,
  2. potvrzení o pozici na trhu práce obou rodičů.

Docházka je ve školním roce 2020/21 bezplatná.

Provozní řád dětského klubu

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Mapový portál

Mapový portál - vstup

Rychlý kontakt

Babice 508
687 03 Babice
Telefon: 572 585 061
E-mail: starosta@babice.eu
WWW: www.babice.eu/

  • IČO: 00290777
  • Datová schránka: fqzbfmm
  • 123-2466730207/0100 (Komerční banka, a.s.)