Obec Babice
Babice
u Uherského Hradiště

Logo OPZ

Dětský klub a přívesnické tábory v Babicích

Projekty: 

"Dětský klub a přívesnické tábory v Babicích"

  • registrační číslo CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009697
  • trvání projektu 3. 9. 2018 - 31. 8. 2021

"Dětský klub a přívesnické tábory v Babicích II",

  • registrační číslo CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015925
  • trvání projektu 1. 5. 2020 - 31. 12. 2022

jsou podpořeny z Operačního programu Zaměstnanost .

Popis projektu: 

Projekty jsou zaměřeny na oblast sladění rodinného a pracovního života osob pečujících o děti do 15 let. Nabízí zlepšení nabídky péče o děti v době mimo školní vyučování, kdy stávající nabídka v obci Babice nedostatečně reflektuje potřeby zaměstnaných rodičů s ohledem na jejich pracovní dobu. Tento problém je v projektech řešen vytvořením dětského klubu, který nabídne péči o děti 1. stupně ZŠ v době před začátkem vyučování a rozšířením nabídky přívesnických táborů v době školních prázdnin.

Formuláře: 

Potvrzení o postavení na trhu práce:

Potvrzení musí dodat oba rodiče. Doložené potvrzení platí pro všechny aktivity projektu (ranní družina nebo tábor) - znovu dokládáte, jen pokud došlo ke změně zaměstnavatele. Jinak stačí potvrzení doložit jen jednou (při prvním přihlášení).

Přihlášky:

S dotazy se můžete obracet na místostarostku M. Maňáskovou (mistostarosta@babice.eu, tel. 723 556 432).

Dětský klub - ranní družina

Dětský klub je v provozu každý školní den v době od 6:30 do 8:00 v budově ZŠ.

Aby dítě mohlo docházet do dětského klubu, musí rodiče minimálně 2 dny před začátkem docházky odevzdat na Obecním úřadě v Babicích:

  1. přihlášku,
  2. potvrzení o pozici na trhu práce obou rodičů.

Docházka je ve školním roce 2020/21 bezplatná.

Provozní řád dětského klubu

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Mapový portál

Mapový portál - vstup

Rychlý kontakt

Babice 508
687 03 Babice
Telefon: 572 585 061
E-mail: starosta@babice.eu
WWW: www.babice.eu/

  • IČO: 00290777
  • Datová schránka: fqzbfmm
  • 123-2466730207/0100 (Komerční banka, a.s.)