Obec Babice
Babice
u Uherského Hradiště

Logo OPZ

Dětský klub a přívesnické tábory v Babicích

Formuláře: 

Potvrzení o postavení na trhu práce:

Potvrzení musí dodat oba rodiče žijící s dítětem ve společné domácnosti. Nemusí dokládat jen rodiče dětí, které se účastnily v r. 2021 tábora "V záři reflektorů".

Monitorovací list podpořené osoby: (227.37 kB)

Přihláška:

Přihláška - dětský klub (ranní družina) (210.48 kB)

S dotazy se můžete obracet na místostarostku M. Maňáskovou (mistostarosta@babice.eu, tel. 723 556 432).

Projekty: 

 • "Dětský klub a přívesnické tábory v Babicích" registrační číslo CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009697, trvání projektu 3. 9. 2018 - 31. 8. 2021
 • "Dětský klub a přívesnické tábory v Babicích II", registrační číslo CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015925, trvání projektu 1. 5. 2020 - 31. 12. 2022

jsou podpořeny z Operačního programu Zaměstnanost .

Popis projektu: 

Projekty jsou zaměřeny na oblast sladění rodinného a pracovního života osob pečujících o děti do 15 let. Nabízí zlepšení nabídky péče o děti v době mimo školní vyučování, kdy stávající nabídka v obci Babice nedostatečně reflektuje potřeby zaměstnaných rodičů s ohledem na jejich pracovní dobu. Tento problém je v projektech řešen vytvořením dětského klubu, který nabídne péči o děti 1. stupně ZŠ v době před začátkem vyučování a rozšířením nabídky přívesnických táborů v době školních prázdnin.

Proběhlo

Přívesnické tábory 2021:

19. - 23. 7. 2021 - To je peklo ...

 • děti od 1. třídy ZŠ, (25 dětí) 
 • Hlavní vedoucí: P. Procházková, M. Maňásková

26. - 30. 7. 2021 - Výtvarný tábor

 • děti od 2. třídy ZŠ, (15 dětí)
 • Hlavní vedoucí: P. Procházková, M. Vávrová

2. – 6. 8. 2021 - V záři reflektorů

 • děti od 1. třídy ZŠ, (20 dětí)
 • Hlavní vedoucí: P. Obdržálková, K. Kašná

2. – 6. 8. 2021 - Hry nás baví

 • děti od 4 do 7 let (navštěvující MŠ - 15 dětí)
 • Hlavní vedoucí: R. Kašná, D. Hladká

9. – 13. 8. 2021 - Přírodovědný tábor

 • děti od 3. třídy ZŠ, (25 dětí)
 • M. Harásek, P. Jurčová

 

Přívesnické tábory 2020:

20. - 24. 7. 2020 - Tajemství superhrdinů

děti od 1. třídy ZŠ

Hlavní vedoucí: P. Procházková, M. Maňásková

3. – 7. 8. 2020 - V záři reflektorů

děti od 1. třídy ZŠ

Hlavní vedoucí: E. Palánková, P. Obdržálková

10. – 14. 8. 2020 - V říši pohádkových hádanek

děti od 4 do 7 let (navštěvující MŠ)

Hlavní vedoucí: R. Kašná, D. Hladká

17. – 21. 8. 2020 - Přírodovědný tábor

děti od 3. třídy ZŠ

Hlavní vedoucí: M. Harásek, P. Jurčová

Přívesnické tábory 2019:

22. - 26. 7. 2019 - Šifra mistra Waltra D.

děti od 1. třídy ZŠ

Hlavní vedoucí: P.Procházková, M.Maňásková

5. – 9. 8. 2019 - V záři reflektorů

děti od 1. třídy ZŠ

Hlavní vedoucí: E.Palánková, P.Obdržálková

12. – 16. 8. 2019 - Cesta kolem světa

děti od 4 do 7 let (navštěvující MŠ)

Hlavní vedoucí: P.Procházková, R.Kašná

19. – 23. 8. 2019 - Přírodovědný tábor

děti od 3. třídy ZŠ

Hlavní vedoucí: M.Harásek, P.Jurčová

ODPOVĚDI  NA ČASTÉ DOTAZY

Provozní řád přívesnických táborů

Plakát a anotace táborů

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Mapový portál

Mapový portál - vstup

Rychlý kontakt

Babice 508
687 03 Babice
Telefon: 572 585 061
E-mail: starosta@babice.eu
WWW: www.babice.eu/

 • IČO: 00290777
 • Datová schránka: fqzbfmm
 • 123-2466730207/0100 (Komerční banka, a.s.)