Obec Babice
Babice
u Uherského Hradiště

Logo OPZ

Dětský klub a přívesnické tábory v Babicích

Formuláře: 

Potvrzení o postavení na trhu práce:

Potvrzení musí dodat oba rodiče. Doložené potvrzení platí pro všechny aktivity projektu (ranní družina nebo tábor). Znovu dokládáte, jen pokud došlo ke změně zaměstnavatele. Jinak stačí potvrzení doložit jen jednou (při prvním přihlášení). V roce 2021 dokládají potvrzení všichni rodiče u tábora "V záři reflektorů" (je z nového projektu).

Přihlášky:

S dotazy se můžete obracet na místostarostku M. Maňáskovou (mistostarosta@babice.eu, tel. 723 556 432).

Projekty: 

  • "Dětský klub a přívesnické tábory v Babicích" registrační číslo CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009697, trvání projektu 3. 9. 2018 - 31. 8. 2021
  • "Dětský klub a přívesnické tábory v Babicích II", registrační číslo CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015925, trvání projektu 1. 5. 2020 - 31. 12. 2022

jsou podpořeny z Operačního programu Zaměstnanost .

Popis projektu: 

Projekty jsou zaměřeny na oblast sladění rodinného a pracovního života osob pečujících o děti do 15 let. Nabízí zlepšení nabídky péče o děti v době mimo školní vyučování, kdy stávající nabídka v obci Babice nedostatečně reflektuje potřeby zaměstnaných rodičů s ohledem na jejich pracovní dobu. Tento problém je v projektech řešen vytvořením dětského klubu, který nabídne péči o děti 1. stupně ZŠ v době před začátkem vyučování a rozšířením nabídky přívesnických táborů v době školních prázdnin.

Proběhlo

Přívesnické tábory 2020:

20. - 24. 7. 2020 - Tajemství superhrdinů

děti od 1. třídy ZŠ

Hlavní vedoucí: P. Procházková, M. Maňásková

3. – 7. 8. 2020 - V záři reflektorů

děti od 1. třídy ZŠ

Hlavní vedoucí: E. Palánková, P. Obdržálková

10. – 14. 8. 2020 - V říši pohádkových hádanek

děti od 4 do 7 let (navštěvující MŠ)

Hlavní vedoucí: R. Kašná, D. Hladká

17. – 21. 8. 2020 - Přírodovědný tábor

děti od 3. třídy ZŠ

Hlavní vedoucí: M. Harásek, P. Jurčová

Přívesnické tábory 2019:

22. - 26. 7. 2019 - Šifra mistra Waltra D.

děti od 1. třídy ZŠ

Hlavní vedoucí: P.Procházková, M.Maňásková

5. – 9. 8. 2019 - V záři reflektorů

děti od 1. třídy ZŠ

Hlavní vedoucí: E.Palánková, P.Obdržálková

12. – 16. 8. 2019 - Cesta kolem světa

děti od 4 do 7 let (navštěvující MŠ)

Hlavní vedoucí: P.Procházková, R.Kašná

19. – 23. 8. 2019 - Přírodovědný tábor

děti od 3. třídy ZŠ

Hlavní vedoucí: M.Harásek, P.Jurčová

ODPOVĚDI  NA ČASTÉ DOTAZY

Provozní řád přívesnických táborů

Plakát a anotace táborů

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Mapový portál

Mapový portál - vstup

Rychlý kontakt

Babice 508
687 03 Babice
Telefon: 572 585 061
E-mail: starosta@babice.eu
WWW: www.babice.eu/

  • IČO: 00290777
  • Datová schránka: fqzbfmm
  • 123-2466730207/0100 (Komerční banka, a.s.)