Obec Babice
Babice
u Uherského Hradiště

Rekonstrukce požární zbrojnice

Cíl projektu:

Zrekonstruovat požární zbrojnici tak, aby odpovídala potřebám aktuálního provozu.

Stav realizace projektu (květen 2022):

  • zima 2021: zpracování projektové dokumentace firmou Hutní projekt a.s.
  • březen 2021: podání žádosti o dotaci 
  • schválena dotace Ministerstva vnitra - generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR ve výši 4,5 mil. Kč
  • bylo vydáno společné povolení stavby
  • předpokládaná realizace v roce 2022 po vydání stavebního povolení

Současný stav:

Interiér současné požární zbrojnice je ve špatném technickém stavu a neodpovídá požadavkům provozu. Zejména podlaha v přízemí - garáži je v havarijním stavu, místy se propadá. Ve velmi špatném stavu je hygienické zázemí, které hasiči využívají po zásahu. Chybí prostor pro sušení hadic a pro parkování druhého vozidla, které by jednotka JPO II měla mít k dispozici.   

 

Návrh nového stavu:

Dojde k zásadní rekonstrukci vnitřních prostor včetně změny dispozice místností. Celý objekt bude rozšířen směrem k železniční trati.

Ve stávající budově bude zachováno pouze stávající obvodové zdivo a stávající základové konstrukce. Stropní konstrukce a vnitřní zdivo budou odstraněny a provedeny nově, dle návrhu nové dispozice. Dále bude změněna střešní konstrukce na novou plochou střechu. 
Bude nutné vytvořit zcela novou střešní konstrukci, kde se navrhuje plochá střecha. V 1.NP se uvažuje o zachování a rozšíření garáže, nové umístění skladu, dílny, špinavé šatny a technické místnosti. Ve 2.np je umístěno sociální zázemí (čistá šatna, WC, sprchy), dále kancelář, kuchyň, sklad a denní místnost. Nově je v objektu navržen věšák na hadice, který bude umístěn přes obě nadzemní podlaží.

zbrojnice_pohledy na budovu po rekonstrukci

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Mapový portál

Mapový portál - vstup

Rychlý kontakt

Babice 508
687 03 Babice
Telefon: 572 585 061
E-mail: starosta@babice.eu
WWW: www.babice.eu/

  • IČO: 00290777
  • Datová schránka: fqzbfmm
  • 123-2466730207/0100 (Komerční banka, a.s.)