Babice - Zjednodušená verze stránek

Nastavení velikosti písma
+

uhliska

K rekreaci a k rybolovu slouží především ramena na pravém břehu řeky Moravy nazvané Babice I., II. a Uhliska. Vznikla ve 30. letech minulého století oddělením meandrů řeky při regulaci jejího koryta.

 

• Rameno Babice I. je podkovitého tvaru o výměře 9 ha. Na obou jeho koncích jsou vytvořeny písčité mělčiny, postupně zarůstající mokřadní vegetací. Prostředí ramene je dotvořeno starými padlými stromy a ponořenými kořeny břehového porostu. Rameno je napájeno malým přepadem z blízkého Baťova plavebního kanálu.

• Rameno Babice II. se nachází přibližně 200 m jižně od ramene Babice I. Má výměru 3 ha, je protáhlého tvaru s řídkým břehovým porostem. Obě ramena jsou vhodná k rybolovu.

• Rameno Uhliska leží přibližně 1 km JJV obce Babice. Svou výměrou 13 ha patří k největším na Uherskohradišťsku. Původní rameno bylo zvětšeno těžbou štěrkopísku. Mimo písčité pláže je lemováno stromy. Do ramene ústí nedaleký pramen studánky ze severní strany. Vzhledem k čistotě vody je využíváno rekreačně, v okolí se nachází řada rekreačních chat.