Babice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

O Babicích

Obce Babice u Uherského Hradiště

Obec Babice se rozkládá v rovině 8 km od Uherského Hradiště, na pravém břehu řeky Moravy  v severní části Dolnomoravského úvalu, na katastru 660ha, v nadmořské výšce 181 - 185 m.  V západní části přechází do oblasti Chřiby, na východě je ohraničena řekou Moravou. V obci žije přes 1778 obyvatel. Název obce znamená ves lidí Babových.více ....

První písemná zmínka: 1220

Nadmořská výška: 180 m nad mořem

Katastrální výměra: 661 ha

Vzdálenost okresního města Uh. Hradiště: 8 km

Dopravní napojení: obec leží na státní silnici I/55 a prochází jí železniční trať Přerov-Břeclav.

Krajina a životní prostředí: půda většinou obdělávaná - dříve pastviny, vodní plochy - 3 slepá ramena řeky Moravy.

Majetek obce: budova obecního úřadu, ZŠ, MŠ, hasičská zbrojnice, DPS, nákupní středisko,  č. p. 121 - Muzeum Babice "Na Mýtince", č. p. 250 - domek u přívozu, sportovní    areál, hřbitov, smuteční síň, cca 6 ha polností.

Územní plán: současný územní plán nabyl účinnosti 8.3.2011. Zpracoval jej ing. arch. Špok. 

Program obnovy venkova: zpracoval v roce 1999 inf. arch. Špok, aktualizován v roce 2009. Na něj navazuje Místní program obnovy venkova zpracovaný v roce 2010 a aktualizovaný v roce 2013.

Ocenění:
2004 -
Vesnice roku - diplom za vzorné vedení knihovny
2005 - Vesnice roku - diplom za kontinuální činnost spolků a práci obce s mládeží
2006 - Vesnice roku - Bílá stuha
2007 - Vesnice roku - diplom za rozvíjení lidových tradic
2008 - Vesnice roku - Modrá stuha
2008 - Slavnosti vína - Vinařská obec roku 2008
2009 - Vesnice roku - diplom za podporu ekologických aktivit školní mládeže
2010 - Vesnice roku - diplom za mimořádně aktivní společenský a spolkový život
2014 - Vesnice roku - diplom za péči o květinovou výzdobu obce
2015 - Vesnice roku - Zlatá stuha - "Vesnice Zlínského kraje roku 2015"

mapa