Babice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Školství

Základní škola

687 03 Babice 377

http://www.zsbabice.cz

Kontakty:

Ředitel: Mgr. Pavel Hubáček

Účetní: Jarmila Kraváčková

  • tel: 572 586 038

Školní jídelna - vedoucí stravování: Olga Petrášková

  • tel.: 572 585 066

Školská rada při Základní škole Babice

Obec Babice jako zřizovatel ZŠ Babice zřídila podle § 167 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona školskou radu a stanovila počet jejích členů na 9. Činnost školské rady se řídí § 168 zákona č. 561/2004 Sb.

Složení Školské rady pro období od 1. 8. 2021 do 31. 7. 2024 

  • Zástupci jmenovaní radou obce: Alena Holubová, Ivana Káňová, Mgr. Miroslava Maňásková 
  • Zástupci zvolení z řad zaměstnanců školy: Mgr. Marta Gablasová, Mgr. Iveta Miklová, Mgr. Anna Pavlicová
  • Zvolení zástupci z řad rodičů žáků školy: Ing. Helena Bohunová, Mgr. Pavlína Kraváčková, Ing. Jarmila Vlachynská

 

Mateřská škola

687 03 Babice 60

http://www.msbabice.eu

Kontakty:

Ředitelka: Bc. Romana Kašná

  • ředitelka tel: 724 947 246
  • zástupce ředitelky tel: 722 131 107
  • MŠ tel: 721 845 127
  • e-mail: msbabice@msbabice.eu

Obecná škola v BabicíchMěšťanská škola v Babicích roku 1928