Babice - Zjednodušená verze stránek

Nastavení velikosti písma
+

Školská rada při Základní škole Babice

Obec Babice jako zřizovatel ZŠ Babice zřídila podle § 167 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona školskou radu a stanovila počet jejích členů na 9. 

Činnost školské rady se řídí § 168 zákona č. 561/2004 Sb.

Složení Školské rady pro období od 1.1. 2018 do 31.12. 2020 

Zástupci jmenovaní radou obce: Miroslav Bezdíček, Mgr. Miroslava Maňásková, Mgr. Pavla Procházková 

Zástupci zvolení z řad zaměstnanců školy: Mgr. Marta Gablasová, Mgr. Anna Pavlicová, Mgr. Jitka Schmuttermeierová

Zvolení zástupci z řad rodičů žáků školy: Radka Doležalová, Miriam Koudelníčková, Mgr. Monika Volfová