Babice - Zjednodušená verze stránek

Nastavení velikosti písma
+

Patříme pod základní organizaci v Traplicích, která sdružuje včelaře jak babické, tak kudlovské, huštěnovské, sušické, traplické, košické, jankovské a jalubské. Celkem v počtu asi 60 členů.
Je spočítáno, že celospolečenský hospodářský přínos od jednoho včelstva podle jeho síly a podle průběhu roku se pohybuje od 30 do 60 tis. Kč za rok. Největší je především podíl nezastupitelné opylovací činnosti včel, dále produkce medu, vosku, propolisu, pylu a mateří kašičky. Je to tedy činnost nejen zájmová, ale také vysoce společensky užitečná.
Je jen třeba, aby vesnice byla uchráněna od stále většího zprůmyslňování a zůstala vesnicí s dostatečnou různorodou stromovou a bylinnou vegetací, která je nutná pro zachování živočišné i rostlinné rovnováhy v přírodě a tak i příjemným prostředím pro život člověka.

Foto Foto


Rádi v našich řadách uvítáme mladé zájemce o tuto činnost. Případné dotazy a informace získáte u pana Aloise Bříštěly, místního důvěrníka svazu včelařů.

Pan Martin Kraváček děkuje Zlínskému kraji za poskytnutí dotace na nákup včelařského vybavení z programu RP08-17 Podpora včelařství ve Zlínském kraji.
logo