Babice - Zjednodušená verze stránek

Nastavení velikosti písma
+

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí. 

CZ RO

Cíl projektu:

Cílem projektu bylo obnovení staré polní cesty v prostoru od základní školy k mostu přes Baťův kanál a výsadba aleje.

Výsledný stav:

alej alej1 alej alej

Popis projektu:

V lokalitě se nachází zemědělsky využívaný lán, uvnitř kterého dříve bývala polní cesta s remízky. Tyto pozemky bývalé cesty jsou ve vlastnictví obce, proto bylo rozhodnuto obnovit tuto cestu pro pěší a vybudovat zde alej s travnatým pásem pro pěší chodník. Výsadba je částečně  jednořadá, částečně dvouřadá alej švestek, jeřábu ptačího a dalších přírodě blízkých dřevin (dub, javor, atd.).

Financování:

Celkové náklady projektu: 478 500 Kč

  • z toho dotace OPŽP: 380 000 Kč

Průběh projektu:

  • příprava projektové dokumentace (ing. Nagyová)
  • únor - březen 2015: zpracování žádosti o dotaci do OPŽP (výzva č. 64/2015)
  • květen 2015: rozhodnutí o přidělení dotace z OPŽP
  • červenec - srpen 2015: výběrové řízení na zhotovitele - na základě cenových nabídek vybrána firma Garden
  • září: příprava realizace
  • listopad: realizace
  • konec listopadu 2015: dokončení a předání aleje