Babice - Zjednodušená verze stránek

Nastavení velikosti písma
+

Popis projektu:

Cílem projektu je vybudovat nový chodník na Nábřeží mezi Zahradní a Novou ulicí z důvodu zvýšení bezpečnosti pohybu chodců. 

  • Zahájení realizace
říjen 2019 
  • Ukončení realizace
listopad 2019  
  • Celkové náklady projektu     
713 900 Kč 

Výsledný stav:

chodník chodník chodník chodník

Průběh projektu:

  • listopad 2018: v návaznosti na rekonstrukce Nové ulice bylo jednáno o prodloužení chodníku směrem k Zahradní ulici
  • únor - květen 2019: zpracování projektové dokumentace (firma Intos)
  • červen 2019 - dosud: k PD se vyjadřují příslušné orgány
  • listopad 2019: realizace - firma Martínek

Chodník Nábřeží II.Chodník Nábřeží II.Chodník Nábřeží II.Chodník Nábřeží II.

Původní stav:

Nová ulice Nová ulice