Babice - Zjednodušená verze stránek

Nastavení velikosti písma
+

Cíl projektu:

Zlepšení podmínek pro výuku pracovních činností a pro volnočasové aktivity v ZŠ.

  • Zahájení realizace
29. 6. 2015  
  • Ukončení realizace
31. 8. 2015  
  • Celkové náklady projektu - hrazeno z vlastních zdrojů     
1 022 949 Kč 

Popis projektu:

V rámci projektu proběhla rekonstrukce vnitřních prostor dílen základní školy, které byly dlouhodobě v nevyhovujícím technickém stavu. Nebylo zde zavedeno topení ani voda a výuka probíhala v provizorních podmínkách. V objektu bylo vybudované nové topení, byla zrekonstruována sociální zařízení a vnitřní dispozice objektu. Učebna byla vybavená novým nábytkem.

Výsledný stav:

      

  

Původní stav:

 

   

Průběh projektu:

  • leden 2015: příprava projektové dokumentace pro stavební povolení
  • únor 2015: dokončena projektová dokumentace
  • duben 2015: výběrové řízení na dodavatele
  • červen 2015: předání stavby dodavateli - firma Stavby Kovařík
  • červenec - srpen 2015: realizace stavby
  • 31. 8. 2015: předání stavby do užívání ZŠ
  • září 2015: vybavení nábytkem