Babice - Zjednodušená verze stránek

Nastavení velikosti písma
+

Popis projektu:

Na místních komunikacích byla provedena oprava těch dešťových vpustí a kanalizačních poklopů, které byly již v havarijním stavu. Jednalo se o 14 ks dešťových vpustí a obec zaplatila za jejich opravu 236 000,-Kč. Oprava 6 ks kanalizačních poklopů bylo 6 ks proběhla v režii Slováckých vodáren a kanalizací.

  • Realizace
říjen - listopad 2019 
  • Celkové náklady projektu     
236 000 Kč

Výsledný stav:

Dešťové vpustiDešťové vpustiDešťové vpusti