Babice - Zjednodušená verze stránek

Nastavení velikosti písma
+

Projekt byl podpořen z Operačního programu životní prostředí a spolufinancován ze Státního rozpočtu ČR.

Cíl projektu

Cílem projektu je přeměna stávající zahrady MŠ na "přírodní učebnu", která bude v souladu se školním vzdělávacím plánem mateřské školy podněcovat zájem dětí o přírodu.

Název projektu   K čemu nás nabádá přírodní zahrada
Žádost podaná 12.3.2014
Začátek realizace 20.9.2014
Ukončení realizace 20.2.2015
Celkové náklady projektu 2 753 255 Kč
- vlastní zdroje žadatele 658 370 Kč
- celková výše podpory

2 094 885 Kč

Popis projektu:

  • Pro realizaci vzdělávacích cílů byly vybudovány tyto prvky:
  • venkovní učebna - umožňuje hrát si venku za každého počasí
  • vyvýšené záhony
  • kompostér - dřevěná konstrukce, do které budou děti odkládat biologický odpad ze záhonků, sledovat drobné živočichy a postupný rozklad
  • mokřad - reprezentuje vodní biotop, ve kterém děti mohou pozorovat vodní živočichy a rostliny v průběhu celé vegetační doby
  • přírodní hřiště - nácvik bezpečného chování, spolupráce, posílení fyzické kondice na přírodních prvcích
  • zahrada zvířátek - naučné předměty pro pozorování drobných živočichů
  • zahrada smyslů - smyslový chodníček, habrové bludiště, tunel z vrbového proutí
  • přírodní amfiteátr s ohništěm

Původní stav:

Původní zahradu tvořil převážně travnatý prostor s nahodile rozmístěnými vegetačními a herními prvky a betonovým chodníkem, který byl již ve velmi špatném technickém stavu.

 Průběh rekonstrukce: