Babice - Zjednodušená verze stránek

Nastavení velikosti písma
+

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Zahájení realizace březen 2019
Ukončení realizace 15.6.2019
Celkové náklady projektu       1 850 898 Kč
- spolufinancování z Národního programu Životního prostředí 500 000 Kč
- z vlastních zdrojů 1 350 898 Kč

Výsledný stav: 

zahrada ZŠ zahrada ZŠzahrada ZŠzahrada ZŠzahrada ZŠ

Průběh projektu:

  • zima 2018: příprava projektové dokumentace, podání žádosti o dotaci
  • léto 2018: rozhodnutí o přidělení dotace z Národního programu Životního prostředí – oblast environmentálního vzdělávání ve výši 500 000 Kč
  • podzim 2018: proběhlo výběrové řízení - byla vybrána firma Garden, cena 1 850 898 Kč
  • jaro 2019: realizace projektu

Původní stav:

Cílem projektu bylo zrekonstruovat současnou zahradu základní školy a zlepšit prostředí pro využití při vyučování.

Zahrada ZŠ před rekonstrukcíZahrada ZŠ před rekonstrukcíZahrada ZŠ před rekonstrukcíZahrada ZŠ před rekonstrukcíZahrada ZŠ před rekonstrukcí