Babice - Zjednodušená verze stránek

Nastavení velikosti písma
+

Popis projektu:

Z důvodu špatného stavu byla provedena rekonstrukce plynové kotelny ZŠ a pořízení nových kotlů.

  • Zahájení realizace
červenec 2020
  • Ukončení realizace
srpen 2020 
  • Celkové náklady projektu (hrazeno z vlastních zdrojů)    
1 481 146 Kč 

Průběh projektu:

  • výměna kotlů byla dlouhodobě plánována
  • k realizaci bylo přistoupeno v roce 2020
  • červen 2020: proběhlo výběrové řízení na zhotovitele
  • červenec - srpen 2020: proběhla realizace firmou PaPP, spol. s r.o.

Výsledný stav:

Plynová kotelnaPlynová kotelna