Babice - Zjednodušená verze stránek

Nastavení velikosti písma
+

Tento projekt byl podpořen z Regionálního operačního programu Střední Morava.

Cíl projektu

Cílem projektu byla komplexní rekonstrukce prostoru středu obce s ohledem na obnovení funkce revitalizačních ploch, zvýšení kvality života obyvatel obce a efektivní využívání veřejného prostranství. Prostor je řešen jako jeden celek pohledově provázaný s významnou historickou dominantou - kostelem sv. Cyrila a Metoděje.

Popis projektu:

Stavebními úpravami došlo k výraznému zvýšení bezpečnosti chodců i silniční dopravy. Dále se zlepšilo životní prostředí vzhledem k sadovým úpravám.
Projektovou dokumentaci zpracoval Ing. Kunčík.

Realizované části:

 • rekonstrukce místní komunikace Souhrady a napojení na silnici I/55
 • rekonstrukce chodníků v ulici Souhrady a části Záhumení
 • rekonstrukce zpevněných ploch v prostoru před nákupním střediskem a poštou
 • rozšíření parkovacích míst u nákupního střediska a pošty
 • vybudování paravánu pro čtyři kontejnery na odpad v ulici Souhrady
 • sadovým úpravám (malokorunové stromy před nákupním střediskem, nízká keřová vegetace kolem chodníků)
 • umístění laviček a odpadkových košů v celém rekonstruovaném prostoru
 • osazení stojanů na kola před poštou a kostelem
 • vytvoření odpočinkového zákoutí v zeleném prostoru prodejního stánku
 • výsadba nízkých kvetoucích živých plotů v trojúhelníkovém parteru s kamenným křížem
 • vydláždění plochy kolem kostela žulovými kostkami
 • vytvoření ústřední oddechová zóna za kostelem se zpevněným povrchem, vodním pítkem a galerií s informačními tabulemi pojednávajícími o historii obce. Prostor je doplněn lavičkami a dozdoben záhonem trvalek a stromů.
 • přesunutí pomník obětem I. a II. světové války