Babice - Zjednodušená verze stránek

Nastavení velikosti písma
+

Projekt byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

LOGO MMR

Cíl projektu:

Zlepšení bezpečnosti pohybu chodců a vozidel v ulici Nábřeží.

Popis projektu:

Záměrem projektu bylo zrekonstruovat komunikaci v ulici Nábřeží a vybudovat v této ulici nový chodník od Zahradní ulice po panelovou cestu vedoucí na Zběhy.

Výsledný stav (srpen 2016):

Ulice Nábřeží       Ulice Nábřeží   Ulice Nábřeží  Ulice Nábřeží  Ulice Nábřeží

Průběh projektu:

1) Komunikace:

 • 2014: je zhotovena projektová dokumentace a vyřízeno stavební povolení
 • 15. ledna 2016: podání žádosti o dotaci z programu Podpory obnovy a rozvoje venkova 
 • únor 2016: proběhlo výběrové řízení na zhotovitele stavby - nejnižší cenovou nabídku podala firma Kartusek - Ekostav s.r.o.
 • duben 2016: předání staveniště a zahájení stavby
 • 4. srpna 2016: proběhla kolaudace stavby

2) Chodník:

 • leden 2015: vypracování studie
 • březen 2015: vypracována projektová dokumentace
 • podzim 2015: vyřizování stavebního povolení
 • prosinec 2015: je vyřízeno stavební povolení
 • 15. ledna 2016: podání žádosti o dotaci z programu Podpory obnovy a rozvoje venkova 
 • únor 2016: proběhlo výběrové řízení na zhotovitele stavby - nejnižší cenovou nabídku podala firma Kartusek - Ekostav s.r.o.
 • duben 2016: předání staveniště a zahájení stavby
 • 4. srpna 2016: proběhla kolaudace stavby

Financování:

Celkové náklady 4 175 000  Kč

 • z toho dotace MMR 1 000 000 Kč

Původní stav:

V ulici Nábřeží nebyl vybudován chodník. Komunikace nebyla nedostačující pro bezpečný pohyb chodců a vozidel.

nábřeží nábřeží nábřeží