Babice - Zjednodušená verze stránek

Nastavení velikosti písma
+

Důležité zákony

  • zák. č. 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím
  • zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
  • zák. č. 148/1998 Sb. o utajovaných skutečnostech
  • zák. č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů
  • zák. č. 71/1967 Sb. o správním řízení
  • zák. č. 40/1964 Sb. občanský zákoník (do 31. prosince 2013)
  • zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (od 1. ledna 2014)
  • zák. č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník