Babice - Zjednodušená verze stránek

Nastavení velikosti písma
+

ověření podpisu 30 Kč/jeden podpis
ověření listiny 30 Kč/jedna strana
opis matričního dokladu 100Kč/rodný list, oddací list, úmrtní list
změna trvalého pobytu 50Kč/za osobu starší 15.let
zrušení trvalého pobytu 100Kč/osoba
údaje z informačního systému 50Kč