Obce Babice u Uherského Hradiště

Vítáme Vás na oficiálních stránkách 

Obec Babice se rozkládá v rovině 8 km od Uherského Hradiště, na pravém břehu řeky Moravy 
v severní části Dolnomoravského úvalu, na katastru 660ha, v nadmořské výšce 181 - 185m. 
V západní části přechází do oblasti Chřiby, na východě je ohraničena řekou Moravou. V obci žije přes 1700 obyvatel. Název obce znamená ves lidí Babových.více ....

 

První písemná zmínka: 1220
Nadmořská výška:
180 n. nad m.
Katastrální výměra: 661ha
Vzdálenost okresního města Uh. Hradiště: 8km
Dopravní napojení: obec leží na státní silnici I/55 a prochází jí železniční trať Přerov-Břeclav.
Krajina a životní prostředí: půda většinou obdělávaná-dříve pastviny, vodní plochy - 3 slepá ramena řeky Moravy.
Majetek obce: budova obecního úřadu, ZŠ, MŠ, hasičská zbrojnice, DPS, nákupní středisko, č. p. 121, č. p. 250, sportovní areál, hřbitov, smuteční síň, cca 6ha polností.
Územní plán: zpracoval v roce 1993 ing. arch. Moravčík. V současné době  obsahuje již 16 změn a je zpracováván územní plán nový. Nový ÚP je zpracováván za finanční podpory Zlínského kraje.
Program obnovy venkova: zpracoval v roce 1999 inf. arch. Špok, altualizován v roce 2009.
Ocenění:
2004 -
Vesnice roku - diplom za vzorné vedení knihovny
2005 - Vesnice roku - diplom za kontinuální činnost spolků a práci obce s mládeží
2006 - Vesnice roku - Bílá stuha
2007 - Vesnice roku - diplom za rozvíjení lidových tradic
2008 - Vesnice roku - Modrá stuha
2008 - Slavnosti vína - Vinařská obec roku 2008
2009 - Vesnice roku - diplom za podporu ekologických aktivit školní mládeže
2010 - Vesnice roku - diplom za mimořádně aktivní společenský a spolkový život

babice_footer_new.png