Obec Babice
Babice
u Uherského Hradiště

Farnost obce

Do farnosti Babice spadá i obec Kudlovice. Předci nám zde zanechali malý kostelík, který je zasvěcený sv. Cyrilu a Metodějovi. O jeho čistotu a květinovou výzdobu se dobrovolně, vzorně a obětavě stará několik našich žen. Pro nedostatek kněží je naše fara neobydlena a pastorační práci k nám dojíždí konat
P. Stanislav Matyáš, kontakt: 732 592 457

Se základy víry a morálními hodnotami člověka seznamuje nejmladší děti 1. a 2. třídy formou hry, v rámci výuky náboženství, p. katechetka Marta Černušková. Mimo školu mohou děti pod jejím vedením docházet do kroužku na místní faru, kde hrají zábavné i sportovní hry, vyrábějí drobné dárky k různým příležitostem apod.
Již několik let funguje v naší farnosti schola - to jsou děvčata, která ráda zpívají a svým zpěvem obohacují za doprovodu p. varhaníka Omelky většinu nedělních mší. Jsou vedeny p. Ing. Radkou Batůškovou, která spolu s dalšími dobrovolníky, mimo jiných akcí pro ně pořádá i týdenní prázdninový tábor.
Na profesionální úrovni působí pod vedením p. varhaníka Josefa Omelky chrámový sbor, který se schází sice nepravidelně, ale jeho zpěvy jsou neodmyslitelnou součástí každé slavnostní bohoslužby. Pro své kvality je často zván i do okolních farností, včetně slavného Velehradu. Členky tohoto sboru pak zpívají v případě zájmu i na pohřbech.
Dvakrát do měsíce, obvykle 2. a 4. pátek navečer se na místní faře konají tzv. biblické hodiny. Jde o neformální posezení s lektorem p. Mgr. Pavlem Černuškou, na kterém se významově probírají a vysvětlují jednotlivé pasáže bible. Přítomní mnohdy sklouznou i na diskuzi, co je v životě a to nejen církevním tíží.

Závěrem zveme všechny děti a občany, aby se neostýchali přijít mezi nás. Ne nadarmo se říká, že lékaři pečují o naši tělesnou schránku, kněží a víra pečuje o naši duši a psychiku. Čas a program bohoslužeb je vyvěšen spolu s dalšími zajímavostmi na vývěsce u kostela.
M.P.

Viz: Biblické hodiny

Kostel sv Cyrila a Metoděje

kostelDnešní kostel stojí na místě, kde se dříve nacházela dřevěná zvonice. Její zchátralý stav vyžadoval opravu, ale občané projevili přání místo zvonice postavit kostelík. Do spolku pro postavení kaple v Babicích se na ustavující schůzi 27. prosince 1895 přihlásilo 45 členů. Již při první sbírce bylo vybráno 513 zlatých a 30 krejcarů. Obec na stavbu kaple darovala pozemek. Základní kámen byl posvěcen v den narozenin císaře Františka Josefa I. na památku padesátiletého výročí jeho vlády - 18. srpna 1898.
Projekt a stavbu prováděl architekt Feye z Uh. Hradiště. Oltář zhotovila firma Zeller z Vídně. Sochy sv. Cyrila a Metoděje, jimž je kostel zasvěcen, zhotovil pan Lahola, rodák z Babic. Zvony ve věži byly původně dva. V 1. světové válce úřady zabavily větší zvon pro vojenské účely. Nový zvon byl pořízen až v roce 1969 s nápisem : " Cyrilova ruka ukazuje cestu, Cyrilův hlas zněj za dne i ve snu."
Jeden nesl jméno Panny Marie a druhý sv. Antonína. Malbu v kostele provedl malíř Rudolf Kubíček z Uh. Hradiště. Varhany zakoupili slečna Josefa Kučerová a pan Josef Bartošík. V roce 1972 byly pořízeny věžní hodiny. V osmdesátých letech prošla úpravou fasáda, odstraněny z ní byly prvky nazývané lesény. Také interiér se dočkal přestavby, došlo ke zvýšení podlahy v apsidě, byl pořízen nový oltář, obětní stůl i lavice a křížová cesta byla umístěna do nových rámů.
Kříž před kostelem byl pořízen rodinou Škrabalovou, na památku vysvěcení kněze P. Alberta Škrabala.

 

Historický snímek kostela


Oprava oken listopad - prosinec 2007

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Mapový portál

Mapový portál - vstup

Rychlý kontakt

Babice 508
687 03 Babice
Telefon: 572 585 061
E-mail: starosta@babice.eu
WWW: www.babice.eu/

  • IČO: 00290777
  • Datová schránka: fqzbfmm
  • 123-2466730207/0100 (Komerční banka, a.s.)