Obec Babice
Babice
u Uherského Hradiště

Rozšíření kapacity MŠ

Popis projektu:

Projekt řeší rozšíření kapacity mateřské školy vybudováním další třídy a jejího zázemí v podkroví současné budovy MŠ s ohledem na rostoucí poptávkou po předškolním vzdělávání.

Zahájení realizace červen 2020
Ukončení realizace prosinec 2020
Celkové náklady projektu  
  - spolufinancování ze zdrojů Evropské unie 3 799 097,50 Kč
  - z vlastních zdrojů  

 

Průběh realizace projektu:

 • červenec 2019: uděleno stavebního povolení
 • říjen - prosinec 2019: probíhá zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby
 • prosinec 2019: Ministerstvem pro místní rozvoj byla vydaná Rozhodnutí
  o poskytnutí dotace vy výši 3 799 097,50 Kč.
 • leden 2020: dokončení projektové dokumentace pro provedení stavby
 • únor 2020 - březen 2020: proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavby formou veřejné zakázky (zveřejněno na profilu zadavatele)
 • ve výběrovém řízení byla vybrána firma VHS Břeclav
 • proběhlo kácení dřevin
 • 1. června 2020: předání staveniště firmě
 • prosinec 2020: dokončení stavby
 • předpokládané uvedení do provozu: září 2021 

Přístavba MŠ Přístavba MŠPřístavba MŠPřístavba MŠ

Průběh stavby:

 ms_pristavba_01 ms_pristavba_02ms_pristavba_03ms_pristavba_05 

ms_pristavba_05ms_pristavba_06Přístavba MŠPřístavba MŠ

Přístavba MŠPřístavba MŠPřístavba MŠPřístavba MŠ

Přístavba MŠ Přístavba MŠPřístavba MŠPřístavba MŠ

Přístavba MŠ Přístavba MŠ Přístavba MŠ

 

 

Původní stav:

Budova MŠ je v současné době se svými třemi třídami kapacitně naplněná. Hledají se možnosti rozšíření kapacity MŠ s ohledem na budoucnost:

 • plánovaná povinnost obce zajistit místa v předškolním vzdělávání pro dvouleté děti,
 • v rámci inkluzivního vzdělávání povinnost přijmout dítě se speciálními vzdělávacími potřebami (zařazení dítěte se spec. vzdělávacími potřebami má vliv na snížený počet žáků ve třídě)

Přístavba MŠ Přístavba MŠPřístavba MŠ

Nový záměr - přístavba MŠ

Postavit přístavbu MŠ v prostoru mezi současnou MŠ a kostelem. V přístavbě bude kompletní zázemí pro jednu třídu, přístavba bude spojena chodbou s hlavní budovou MŠ. 

Původní projekt půdní vestavby využít částečně pro zpevnění budovy MŠ, které je potřeba dle vyjádření statika. V případě získání dotace využít tento prostor pro vybudování zázemí pro provoz MŠ, případně pro komunitní život v obci.

Nová školka - vizualizace 1Nová školka - vizualizace 1 Nová školka - vizualizace 2

Původní záměr - půdní vestavba MŠ

Záměrem bylo zrekonstruovat podkroví budovy MŠ a vybudovat zde půdní vestavbu, ve které by byla čtvrtá třída pro 14 dětí se zázemím (ložnice, sociální zařízení, šatna), herna, kancelář pro zaměstnance, logopedická pracovna a sklad prádla.

Stávající prostor podkroví, který je místem zamýšlené akce, je zcela nevyužívaná plocha, která slouží jako úložiště nepotřebného školského nábytku a materiálu. Tato nevyužitá plocha v sobě skýtá spoustu možností na využití pro stále rostoucí potřeby mateřské školy.

Průběh projektu:

 • 2014: byla zhotovena studie půdní vestavby - ing. arch. Koudelka
 • leden 2016: příprava pořízení projektové dokumentace
 • zima 2016: příprava žádosti o dotaci z IROP (výzva Infrastruktura pro předškolní vzdělávání - podání žádosti duben 2016)
 • realizace: v případě získání dotace
 • jaro 2016: příprava realizace projektu půdní vestavby byla pozastavena z důvodu záporného stanoviska HZS
 • podzim 2016: přípravná jednání ohledně možnosti vybudovat samostatnou přístavbu 
 • jaro 2017: vyhotovena studie přístavby
 • léto 2017 - leden 2018: příprava projektové dokumentace
 • leden 2018: podaná žádost o dotaci na výstavbu budovy

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Mapový portál

Mapový portál - vstup

Rychlý kontakt

Babice 508
687 03 Babice
Telefon: 572 585 061
E-mail: starosta@babice.eu
WWW: www.babice.eu/

 • IČO: 00290777
 • Datová schránka: fqzbfmm
 • 123-2466730207/0100 (Komerční banka, a.s.)