Obec Babice
Babice
u Uherského Hradiště

Kompostárna

Projekt byl podpořen z Operačního programu životní prostředí a spolufinancován ze Státního rozpočtu ČR.

Cíl projektu

 • komplexní řešení nakládání s biologicky rozložitelnými odpady ve spádové oblasti (obce Babice, Huštěnovice, Kudlovice)
 • zřízení kompostárny
 • zavedení odděleného sběru biologického odpadu (povinné pro obce od r. 2015)
 • úspora na svozu komunálního odpadu
 • snížení pálení biologického odpadu občany = zlepšení kvality ovzduší v obci
Název projektu Kompostárna
žádost podaná 20. 9. 2012
Začátek realizace projektu  
Konec realizace projektu  
náklady celého projektu 4 670 500 Kč
požadované zdroje 3 969 925 Kč
vlastní zdroje obce 467 050 Kč


Popis projektu:

A) Kompostárna
Kompostárna je zřízena na místě polního hnojiště v k. ú. Kudlovice, které je v majetku zemědělské společnosti Pomoraví Babice. Jedná se o zpevněnou plochu, včetně záchytné nepropustné jímky o objemu 150 metrů krychlových a příjezdové komunikace.
Výsledný kompost bude použit pro hnojení zemědělské půdy - na pozemky zemědělské společnosti Pomoraví Babice a bude také v omezeném množství k dispozici i občanům zúčastněných obcí.

B) Oddělený sběr
Na území jednotlivých obcí se zavádí oddělený sběr biologických odpadů. Pro tyto účely byly pořízeny kontejnery o objemu 10 metrů krychlových umístěné na území jednotlivých obcí (v Babicích 4 ks). Jejich obsah je následně svážený ke zpracování do kompostárny.

C) Technika
V rámci projektu byla zakoupena následující technika:

 • nákladní automobil - kontejnerový nosič. Zůstává majetkem obce. Může být využíván pro potřeby obce, výhodou je možnost řízení na řidičské oprávnění skupiny B. 
 • drtič dřeva / štěpkovač. Využití pro potřeby obce při likvidaci dřevěného odpadu (větve apod.) ze zahrad občanů Babic.

 • rotační síto a překopávač kompostu. Tato zařízení budou umístěna v Kudlovicích na místě kompostárny, kde budou zabezpečena.
Průběh projektu:

 • 26. 7. 2013 - po vyhodnocení nabídek z výběrového řízení byla uzavřena Smlouva s firmou Elkoplast CZ s. r. o. Zlín na dodávku zařízení v ceně 4 458 850Kč. Firma se zavázala dodat zboží do 28. února 2014. Jedná se  kontejnerový nosič, kontejnery o objemu 10 m3 - 5 ks, kontejnery o objemu 5 m3 - 10 ks, drtič / štěpkovač, překopávač kompostu a rotační síto.
 • 4. 9. 2013 zaslal Státní fond životního prostředí rozhodnutí o poskytnutí dotace a návrh smlouvy o poskytnutí dotace.
 • Poprvé byla tato akce projednávaná na jednání rady obce v lednu 2011. Žádost o dotaci podaná v roce 2011 nebyla přijata. Termín podání další žádosti o dotaci byl 20. 9. 2012. Na jednání rady obce dne 19. 9. 2012 byl 5 hlasy schválen návrh: Smlouvy o pronájmu nebytového prostoru mezi obcí Babice a firmou Pomoraví Babice za účelem kompostování biologického a organického odpadu a Smlouvy o pronájmu zemědělské půdy mezi obcí Babice a firmou Pomoraví Babice za účelem provozování kompostárny.

SAMOSPRÁVA

Odkazy

czechpoint

                            POPTÁVKY - poptávková služba Evropské databanky        
Obec Babice - obecní úřad - ekatalog.czMěstské, obecní úřady - ekatalog.cz

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Mapový portál

Mapový portál - vstup

Rychlý kontakt

Babice 508
687 03 Babice
Telefon: 572 585 061
E-mail: starosta@babice.eu
WWW: www.babice.eu/

 • IČO: 00290777
 • Datová schránka: fqzbfmm
 • 123-2466730207/0100 (Komerční banka, a.s.)