Obec Babice
Babice
u Uherského Hradiště

Historie

Historie


Historie Místní knihovny BABICE

Veřejné knihovny, jak už jejich název říká, slouží veřejnosti. Svou přístupností všem občanům a dětem se stávají informačním, vzdělávacím i kulturním centrem obce. Už staří Římané říkali: " Kdo ví, kde se poučit, je již poučen." V minulém století zakládaly veřejné knihovny především vzdělávací spolky. Až ve dvacátém století vznikají knihovny zakládané státem, nejprve s dobrovolnými knihovníky, později v nich pracovali profesionálové. V Babicích byl čtenářský spolek založen v roce 1871. Pro veřejnost byla knihovna otevřena až po druhé světové válce a vystřídalo se zde několik dobrovolných knihovníků. V roce 1981 byla knihovna předána pracovnici Okresní knihovny v Uherském Hradišti a ta celou knihovnu připravila k profesionalizaci. Od roku 1982 knihovna plní funkci střediska – knihovnice (pracovnice Okresní knihovny v Uherském Hradišti) metodicky řídí sedm knihoven v okolí s dobrovolným knihovníkem. V roce 2003 se zřizovatelem knihovny stává Obec Babice a knihovnice jejím zaměstnancem.

1871                Založení Čtenářského spolku v obci.

1936                V obci otevřena prodejna knih.

1953 – 1961    Knihovna umístěna v nálevně bývalého hostince K. Svobody spolu s úřadovnou spořitelny. Knihovníkem byl pan učitel František Pecha, který půjčoval knihy v neděli dopoledne. Knihy byly uloženy v zamčených skříních. Čtenáři si vybírali podle doporučených seznamů. Knihovník prováděl i pravidelné besedy k Měsíci knihy.   

1962 – 1967    Knihovna se přestěhovala do staré základní školy. Knihy byly uloženy ve volném výběru v železných regálech. Knihovna měla malou čítárnu. Knihovnicí byla paní Stanislava Maňásková a paní Hutáková. 

1968 – 1977    Knihy půjčovala paní Valsová. V roce 1971-72 knihovna byla přemístěna do místnosti Místní hasičské zbrojnice. Knihy zde byly uloženy v dřevěných regálech. 

1977 – 1980    Knihovna se přestěhovala do dvou místností pošty.  Knihovnicí byla opět paní Hutáková. Koncem roku 1980 se   knihovna stěhuje do několika kanceláří JZD bývalé Měsťanské školy.

1981                MK převzala pracovnice Okresní knihovny paní Habrovanská, (od července paní Vaňková), která celou knihovnu připravovala k profesionalizaci. Byla provedena revize knihovního fondu, odpis zastaralé a opotřebované literatury, začala se přeznačovat naučná literatura podle MDT. Začalo se půjčovat2x týdně 8 hodin.

1982                Knihovna plní funkci střediska - tzn. kromě půjčování v Babicích knihovnice Eva Horníčková metodicky řídí sedm vesnických knihoven v okolí s dobrovolným knihovníkem (Huštěnovice, Jalubí, Košíky, Jankovice, Kudlovice, Sušice, Traplice). MK připravuje pro tyto knihovny soubory nových knih, které musí zapsat do přírůstkového seznamu, orazítkovat, zabalit do fólie a ke každé knížce napsat knižní a katalogizační lístek do jmenného a názvového katalogu. MK Babice začala budovat i systematický a generální katalog pro celé středisko.

1983          Paní Horníčková odešla na mateřskou dovolenou a od září nastoupila Zoja Chodúrová.

1984                V rámci knihovnických lekcí se uskutečnily besedy Cesta knihy ke čtenáři a Kniha a její části pro všechny 1. až 5. třídy ZŠ a MŠ v Babicích. V březnu proběhla literární soutěž pro děti, 10 nejlepších bylo pozváno na besedu do Uherského Hradiště se spisovatelem
F. Nepilem a ilustrátorem J. Kudláčkem. 

1985                V lednu vznikl čtenářský kroužek v počtu 11 dětí, který se schází pravidelně 1x za týden. 

1986                V listopadu a prosinci byla knihovna zavřená, MNV v Babicích ani odboru kultury v Uh. Hradišti se nepodařilo zajistit topiče. Knihovnice provádí besedy v ZŠ a MŠ v Traplicích a Jalubí např. Ladova zima, Kytice vážně a nevážně.

1987                Knihovna dostává novou tvář. Přepážky mezi jednotlivými částmi knihovny jsou odstraněny, tím se získala jedna velká místnost pro dospělé čtenáře a čítárnu. Probouráním zdi do vedlejší místnosti se dětem vytvořilo samostatné oddělení.

MK Babice

1988 - 1990    Knihovnické lekce se rozšířily pro všechny třídy ZŠ Babice. V březnu Měsíci knihyse uskutečnily další besedy k doplnění učiva. Např. Pověsti našeho kraje, Úsměvy Jana Wericha, Za pohádkou kolem světa, Bohumil Říha dětem. V roce 1990 byla provedena aktualizace knihovního fondu a vrácené tzv. zakázané knihy.

1991                Provedena revize knihovního fondu.

1992 - 1993    Od listopadu do března MK uzavřena z důvodu opravy a změny ústředního topení.

1994                Knižní fond doplňován výměnným souborem knih ze skladiště Morava Knihovny B. B. Buchlovana. Na podzim začalo budování nové knihovny – adaptace garáže kulturního domu + přístavba.

1995                4. září slavnostní otevření nové knihovny. Celá adaptace a přístavba stála 800.000,-Kč.

MK Babice

1996 - 1997 Rozšíření půjčovní činnosti o jeden den (úterý od 10 do 16 hod.). Vytvořením Vánočního řetězu splněných přání započala každoroční tradice pro čtenáře knihovny před vánočními svátky.  V prosinci začala knihovnice zapisovat knihy do počítače.

1998                Ukončena evidence knih a čtenářů do počítače a od 7. 12. se začalo půjčovat pomocí počítače.

1999                V rámci Týdne knihoven byla provedena výstava s besedou Skřítkové paní Klimtové pro MŠ, 1. až 5. třídy ZŠ Babice, Huštěnovice, Kudlovice.

2000                V MK se provedla revize knihovního fondu. Soutěže O odznak čtenáře 2000 se zúčastnilo 35 dětských čtenářů.

2001                           V rámci Týdne knihoven se uskutečnil první turistický výlet „Za pověstmi našeho kraje" Cesta ke Zlacké studánce pro 12 dětí a Den otevřených dveří, kdy dopoledne soutěžily děti ZŠ Huštěnovice a odpoledne děti z Babic. V prosinci získala MK počítač ze ZŠ Babice a připojila se na Internet.

2002                           Proběhla první NOC S ANDERSENEM, v knihovně spalo 24 dětí. Soutěže O nejpěknější záložku do knihy se účastnilo 65 dětí. V Týdnu knihoven jsme se zapojili do PROVÁZKIÁDĚ - Podej ruku své knihovně a navázali jsme 82 provázků (41 m).Cesta na Cimburk – turistický výlet za pověstmi našeho kraje.

2003                Zřizovatel knihovny se stává Obec Babice, knihovnice jejím zaměstnancem, který nadále půjčuje tři dny v týdnu, ale podílí se na přípravě kulturních akcí obce, vytváří a ukládá fotodokumentaci akcí, 1x za čtvrť roku připravuje Babický zpravodaj, doplňuje www stránky obce a další práce dle pokynů starosty. Proběhla revize KF. Byl zakoupen nový počítač, tiskárna s kopírkou a nový nábytek. Dva počítače pro čtenáře byly připojeny na internet. V prosinci zaveden nový knihovnický program CLAVIUS.

2004                            Knihovna získala Diplom za vzorné vedení knihovny v soutěži Vesnice roku 2004 Zlínského kraje - předání v Osičku a Ocenění za rozvoj knihovnických služeb v soutěži Knihovna roku 2004 - předání v Zrcadlové kapli v Praze.
 

Osicko Knihovna roku 2004

2014                Knihovnice Zoja Chodúrová získala Zvláštní uznání za dlouholetou vynikající práci a zapojení do kulturního a společenského dění obce, které udělil Zlínský kraj a Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně.
 

Foto Foto

2015                Knihovnice Zoja Chodúrová byla regionálním výborem SKIP Velká Morava oceněna titulem Velkomoravský knihovník.

Vedlejší menu

Odkazy

czechpoint

                            POPTÁVKY - poptávková služba Evropské databanky        
Obec Babice - obecní úřad - ekatalog.czMěstské, obecní úřady - ekatalog.cz

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Mapový portál

Mapový portál - vstup

Rychlý kontakt

Babice 508
687 03 Babice
Telefon: 572 585 061
E-mail: starosta@babice.eu
WWW: www.babice.eu/

  • IČO: 00290777
  • Datová schránka: fqzbfmm
  • 123-2466730207/0100 (Komerční banka, a.s.)