Obec Babice
Babice
u Uherského Hradiště

Historie a památky

Informace o historii obce a kulturních památkach

Zvonice u Ceronech

Obec Babice se rozkládá v rovině 8 km od Uherského Hradiště, na pravém břehu řeky Moravy
v severní části Dolnomoravského úvalu, na katastru 660 ha, v nadmořské výšce 181 - 185 m.
V západní části přechází do oblasti Chřiby, na východě je ohraničena řekou Moravou. V obci žije přes 1700 obyvatel. Název obce znamená ves lidí Babových.

První písemná zmínka o obci je z roku 1220 v listině, kterou olomoucký biskup Robert daroval velehradskému cisterciáckému kláštěru obilné a vinné desátky. K velehradskému klášteru patřila až do roku 1784, kdy byl klášter zrušen. Při parcelaci těchto vrchnostenských dvorů byl v roce 1786 rozdělen i ceronský dvůr a zřízena osada Cerony, která měla až do roku 1938 zvláštní číslování domů. První stopy osídlení však pochází již z mladší doby kamenné.

Pečeť pochází z roku 1798 - v poli lemovaném vavřínovým věncem je vlevo vinařský nůž a vpravo hrozen.
V roce 2010 byl slavnostně vysvěcen nový obecní prapor a znak.
 

V r. 1843 tvořily obec dvě řady domů, jimiž procházela silnice z Uherského Hradiště do Napajedel, vesnicí také procházela tzv. Ferdinandova železniční dráha.

Kostel sv. Cyrila a Metodìje

Záhy po první světové válce vybudoval v Babicích Hynek Varmuža závod na výrobu marmelád a povidel, později rozšířený o výrobu likéru, destilátů a octu. Ve finanční tísni byl v r. 1937 prodán a rozdělen na dva. Octárnu Jaromíra Hubíka a závod Biochema na výrobu marmelád a lihovin. V dílně kovodělného závodu kovářského mistra Fabiána Valenty byl v r. 1928 vyroben první korečkový plovoucí bagr. 

Kostel sv. Cyrila a Metoděje byl postaven v r. 1898.

Kostel a náves Náves z r. 1900.

První triviální škola se připomíná už v r. 1791. Byla umístěna v domě č.p. 60. V r. 1869 byla změněna na školu obecnou. Budova byla původně jednopatrová, protože však přestala pro nárůs žáků vyhovovat, byla v r. 1884 postavena nová škola č.p. 160 (dnes hostinec U Jakuba). V r. 1909 obec nechala zbourat dům č.p. 60 až na základovou čáru a nově vystavět do výše jednoho patra. Byla zde umístěna pobočka (dvě třídy) obecné školy. Výuka zde začala 15. 11. 1909. 

Obecní škola č.p. 60   Budova č. p. 60. Od r. 1910 v ní sídlil také poštovní úřad. 

Měšťanská škola byla otevřena v budově č. p. 160 v r. 1922, obecná škola se postupně do r. 1924 z této budovy vystěhovala a trvale pak sídlila na č.p. 60, a to až do otevření nové školy v Zásačí na č.p. 377 v r. 1960. Potom byla v původní školní budově na č.p. 60 umístěna Mateřská škola Babice a na č.p. 160 Místní národní výbor a také knihovna.

Frýbortova hospoda a měšťanka Hostinec u Frýbortů a měšťanská škola

Nová ZŠ Nová budova základní školy v Zásačí, která byla otevřena v r. 1960.

V roce 2000 byl vybudován pro kulturní a společenské akce areál „U Střešně“.

V roce 2014 bylo otevřeno v domě č. p. 121 Muzeu myslivců a pytláků s vesnickou expozicí, a expozicí historických hospodářských strojů.    

Další fotografie z historie obce Babice

Katastrální mapa Babic z roku 1927 Přívoz na Moravě
 
Starší pohled na silniční průtah obcí

Kříže a sochy v Babicích

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Mapový portál

Mapový portál - vstup

Rychlý kontakt

Babice 508
687 03 Babice
Telefon: 572 585 061
E-mail: starosta@babice.eu
WWW: www.babice.eu/

  • IČO: 00290777
  • Datová schránka: fqzbfmm
  • 123-2466730207/0100 (Komerční banka, a.s.)