Obec Babice
Babice
u Uherského Hradiště

Kříže a sochy v Babicích

Kříž před kostelem

Byl postaven rodinou Škrabalovou v roce 1904 jako památka na vysvěcení P. Alberta Škrabala, rodáka z č. 149 na Souhradech. Páter Albert působil v Praze u Dominikánů.
Kříž byl nově zrekonstruován v roce 2009 za finanční podpory Zlínského kraje.

Kříž u Kudlovic

Byl také vystavěn rodinou Škrabalovou. Původně stával na jejich pozemku na Bezděkově. Stával blízko nad sklepama po pravé straně, když se jelo na Kudlovska. Úvozová cesta od sklepů směrem nahoru vedla okolo žlebu Židáka a navazovala na cestu Hradskou. Když asi začátkem 60 let Fruta začala svými odpady žleb zavážet, stalo se toto místo kříži nedůstojné. Z tohoto důvodu se občané Kudlovic za souhlasu rodiny Škarabalovy rozhodli kříž přestěhovat k cestě směřující ke kudlovickému mlýnu.

Kříž u Horníčkového

Kříž u č.p. 95 je nejstarší kříž v Babicích, pochází z roku 1762. Býval o hodně vyšší. Během let, jak se opravovala a navyšovala silnice, byl nejmíň půl metru v navážce - což se ukázalo v roce 2007, kdy byl kříž z důvodu rekonstrukce odvezen. Původně byl otočen přímo směrem k nákupnímu středisku. Tento kříž sloužil obyvatelům Babic, když se loučili se svými zemřelými a odnášeli  nebo je odváželi na hřbitov do Spytihněvi, protože v Babicích byl hřbitov zbudován až v roce 1926. Od roku 1926, kdy se na babickém hřbitovu začalo pochovávat, zastavovali se u tohoto kříže občané Kudlovic, tady je již za zvuku zvonu očekával farář a dělal výkrop.
Kříž byl v roce 2006 opraven a 15. 10. 2006 slavnostně vysvěcen. Opravu provedl Ing. Habáň z Huštěnovic a náklady činily 86 349,-Kč.

Kříž na hřbitově

V roce 1926 byl vybudován nový hřbitov v Babicích a slouží pro občany Babic i Kudlovic. Spolu se hřbitovem byl v roce 1926 postaven spolkem sv. Cyrila a Metoděje i kříž, který stojí uprostřed původního hřbitova. 7. 2. 1957 byl původně farní hřbitov převeden na MNV Babice.
V roce 1986 byl kříž opraven firmou Habáň. Další oprava byla provedena v roce 2010 Ing. Habáněm za finanční podpory Zlínského kraje.

Kříž stojící před hřbitovem

Původně stával na Ceronech. Stával velice blízko silnice, dá se říct že až ¾ metru pod silnicí. Když se silnice rozšiřovala byl kříž rozebrán, demontován a postaven před hřbitovem. O to, že dnes stojí před hřbitovem se zasloužil pan Josef Maňásek z č. 4, který vyřizoval potřebná povolení. Kříž je pískovcový, postavený v roce 1871. Přestěhován byl v roce 1985 a opraven byl kameníkem panem Habáněm z Huštěnovic. Další oprava byla provedena v roce 2007
Ing. Habáněm za finančního přispění Zlínského kraje.

Kříž na Dílové cestě

Kříž je z roku 1909. Stojí při cestě mezi Babicemi a Kudlovicemi. Je to litinový kříž na pískovcovém podstavci. V roce 1998 byl poničen a znovu opraven. Další oprava byla provedena v roce 2007, kdy byl kříž zlomen vichřicí. Na opravu se podařilo získat dotaci z grantu nadace Děti - kultura - sport, nemalým finančním obnosem přispěli také farníci z Babic a Kudlovic.
Kříž byl znovu slavnostně vysvěcen 5. července 2007.

Kříž na Prašnicích

Byl vybudován rodinou Býčkovou a Gabrielovou v roce 1881 z vděčnosti za přežití rodinných  příslušníků v pruských válkách. V dobách, kdy byl kříž postaven, vedla přes Prašnice polní cesta. Nynější provoz na rušné silnici I.55 kříž natolik poškodil, že byl v roce 2004  demontován a na náklady obce Babice celkově opraven kameníkem panem Habáněm z Huštěnovic. Celková oprava stála 175 000,-Kč z toho 100 000,-Kč obec získala z krajského úřadu. 19. 9. 2004 byl kříž znovu slavnostně vysvěcen.
 

Kříž na Záhumení

Byl vybudován nákladem vdovy po Josefu Škrabalovi v roce 1929. Později, když na tomto pozemku stavila rodina Hefkova svůj dům, dala  na vlastní náklady kříž o několik metrů přesunout směrem ke Spytihněvi. V té době byla cesta přes Záhumení hlavní cestou na Spytihněv.


 

Socha Panny Marie u Šohajkového

Původně stávala socha Panny Marie v blízkosti soutoku potoku Kudlovického a Traplického, který tekl přes celé Cerony. Později byla socha přemístěna před Lysoňkovo – dnes areál FE-Market.
Sochu dala na své náklady zhotovit mlynářka Horčicová. Při stavbě nové silnice byla socha rozebrána a přestěhována před Šohajkovo. Původní socha z roku 1869 byla značně poškozena a tak byla nákladem Marie Horčicové – mlynářky – v padesátých letech v kamenické škole v Hořicích pořízena kopie. Socha byla opravena v roce 2011 Ing. Habáněm, za finančního přispění Ministerstva pro místní rozvoj a slavnostně vysvěcena.


 

Socha sv. Josefka

Stojí severně od obce Babice a byla postavena v roce 1879. Stávala na rozcestí. Takovým rozcestím staří lidí říkali veksle. Z jedné strany se přicházelo od Babic, další směr byl Kudlovice – Spytihněv a další cestou se chodilo na Halenkovice, kde se vyšlo u Halenkovského dvora.
Socha svatého Josefka prý byla původně dřevěná, podstavec byl slepovaný z drobnějších kamenů. Dnes je socha postavena na jiném podstavci. Socha i staleté lípy, které bylo vidět už zdaleka, utrpěly nejvíc tím, když zde bylo vybudováno družstvem velké hnojiště. Močůvka prosakovala do podzemí a tím byly lípy otráveny. Také vandalové udělali své. Soše sv. Josefka byla uražena hlava, Ježíškovi část ruky. Také tato socha byla z iniciativy pana Maňáska z č.4 opravena. Opravu provedl v roce 1989 pan Habáň z Huštěnovic.
Další oprava a zároveň přemístění sochy proběhlo v roce 2007. Socha byla umístěna na důstojnější místo. Při úpravě terénu pod původní sochou byla nalezena pamětní listina, ve které je uvedeno, že sochu nechalo postavit v roce 1879 obecní zastupitelstvo. Sochu vytvořil kamenický mistr Beck z Kroměříže.


 

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Mapový portál

Mapový portál - vstup

Rychlý kontakt

Babice 508
687 03 Babice
Telefon: 572 585 061
E-mail: starosta@babice.eu
WWW: www.babice.eu/

  • IČO: 00290777
  • Datová schránka: fqzbfmm
  • 123-2466730207/0100 (Komerční banka, a.s.)